Cofrestrwch ar gyfer eich ysgol nofio leol drwy ddebyd uniongyrchol ym mis Hydref neu fis Tachwedd ac fe gewch £10 oddi ar eich taliad cyntaf drwy nodi’r cod OCT10 wrth dalu.

Mae Better yn dysgu 13,500 o bobl i nofio bob wythnos yng Nghymru a de-orllewin Lloegr, a ni yw un o’r Darparwyr Gwersi Nofio mwyaf yn yr ardal hon. Rydyn ni’n cynnal gwersi i bawb o bob oedran a gallu – o fabanod 4 mis i oedolion.

Nawr yw’r amser i wneud sblash gyda Better.

ARCHEBWCH WERSI HEDDIW