Mae’n bleser gennym roi gwybod i chi, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, y bydd gwaith adnewyddu sydd mawr ei angen yn dechrau ar 2 Hydref 2017 yng Nghanolfan Hamdden y Gorllewin, Better.

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd ardal y gampfa yn cael ei gweddnewid yn gyfleuster modern a deinamig a bydd ardal y dderbynfa yn cael ei huwchraddio, gan gynnwys gwaith i osod ciosg hunan wasanaeth i leihau amser ciwio.

Felly, wrth i ni fynd ati i ailwampio, bydd rhywfaint o newid o ran cyfleusterau’r ganolfan, gan gynnwys:

ARDAL Y DDERBYNFA: ADLEOLIAD DROS DRO O DDYDD LLUN 2 HYDREF 2017

Caiff desg bresennol y dderbynfa ei chau yn ystod gwaith adnewyddu a chaiff ardal derbynfa ei hagor yn ardal weini’r caffi.   Felly, bydd y caffi’n cael ei gau yn ystod y gwaith.   Er hynny, bydd peiriannau bwyd yn gallu cynnig lluniaeth.

ADLEOLI’R GAMPFA: DRYSAU’N CAU DROS DRO DDYDD GWENER 29 MEDI 2017

Bydd campfa dros dro â llai o offer yn y stiwdio yn ystod y gwaith adnewyddu.  Felly byddwn yn cau’r gampfa heddiw i symud offer i’r stiwdio.

NEWIDIADAU I RAGLEN Y DOSBARTHIADAU FFITRWYDD: 29 MEDI – 23 HYDREF 2017

Bydd newid dros dro i amserlen y dosbarthiadau ffitrwydd er mwyn darparu’r gampfa dros dro.   Yn ystod y cyfnod hwn, caiff dosbarthiadau ffitrwydd yn y stiwdio eu cynnal yn y brif neuadd. Mae modd gweld y rhaglen ddiwygiedig ar ein hamserlen.

Caiff arwyddion eu gosod yn y lleoedd perthnasol i’ch cyfeirio fel y bo’n briodol.   Rydym ni’n bwriadu amharu cyn lleied â phosibl yn ystod y gwaith, ac rydym ni’n addo y bydd yn werth yr aros.

CYSYLLTU Â NI              

Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai’r newidiadau ei achosi ac os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch ag aelod o’r tîm yng Nghanolfan y Gorllewin drwy ffonio 02920 675060 neu drwy anfon e-bost.

Dymuniadau Gorau,

 

James Oakley

Rheolwr Cyffredinol

Better, Canolfan Hamdden y Gorllewin