Gweithgareddau Gwyliau i Blant gyda Better, Canolfan Hamdden y Dwyrain.

Rhowch ryddid i’r plant yr haf yma yn eich canolfan hamdden leol. Os ydyn nhw am sblasio fel siarcod, troelli fel tylwyth teg, neu chwythu fel dreigiau, gadewch iddyn nhw ryddhau rhywfaint o egni, gwneud ffrindiau, rhoi cynnig ar gampau newydd, a chael llawer o hwyl – y cyfan yng ngofal ein staff cymwys a chroesawgar.

Amserlen Gwyliau’r Haf i Blant

 

Enw’r Dosbarth

Amser

Grŵp Oedran

Lleoliad

Dydd Llun

Nofio Rhydd

Badminton

9.30am-11.30am

1pm-3pm

Dan 16 oed

6+ oed

Y pwll nofio

Y Neuadd Chwaraeon

Dydd Mawrth

Nofio Rhydd

Rygbi/Pêl-droed Bach

9.30am-11.30am

1pm-3pm

Dan 16 oed

4-6 oed

Y pwll nofio

Y Neuadd Chwaraeon

Dydd Mercher

Nofio Rhydd

Chwarae Meddal

Sboncen Bach

9.30am-11.30am

9am-11.30am

1pm-3pm

Dan 16 oed

5 oed ac iau

6+ oed

Y pwll nofio

Y Neuadd Chwaraeon

Y Cwrt Sboncen

Dydd Iau

Nofio Rhydd

Nofio â Theganau

9.30am-11.30am

2pm-3pm

Dan 16 oed

Dan 16 oed

Y pwll nofio

Y pwll nofio

Dydd Gwener

Nofio Rhydd

Chwarae Meddal

9.30am- 11.00am

9am-11.30am 1pm-3pm

Dan 16 oed

5 oed ac iau

Y pwll nofio

Y Neuadd Chwaraeon

I gael rhagor o fanylion am brisiau ac amseroedd y gweithgareddau, ewch i dudalen amserlen eich canolfan, dewiswch y tab ‘Gweithgareddau Plant’ a dyddiadau eich gwyliau ysgol i weld yr arlwy, a gadewch i'ch plant fwynhau eu hunain yn ystod y gwyliau yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain.

Cadwch Le Nawr

Peidiwch ag oedi – cyntaf i’r felin fydd hi. Galwch heibio neu cliciwch yma i gadarnhau lle i’ch plentyn heddiw.

Gobeithio y gwelwn ni chi yno.