Gweithgareddau Gwyliau i Blant yn Better, Canolfan Hamdden y Dwyrain.

Gadewch i’r plant fod yn bwy bynnag y dymunant yr Hanner Tymor mis Mai hwn yn eich canolfan hamdden leol Better. Boed nhw’n sblasio fel siarcod, yn egniol fel tylwyth teg neu’n chwythu fel dreigiau, gadewch iddynt losgi rhywfaint o egni, creu ffrindiau, rhoi cynnig ar gamp newydd a chael hwyl – oll dan ofal ein staff cyfeillgar cymwys dros ben.

 

 

Enw Dosbarth

Amser

Grwp Oedran

Lleoliad

Dydd Llun

Dydd Llun Gŵyl Banc

WEDI CAU

   

Dydd Mawrth

Nofio am Ddim

Cwrs Gwyliau

Tennis

9.30-11.30am

1pm – 4pm

4.30 – 5.30pm

16 ac iau

7-12 oed

6 – 12 oed

Pwll

Neuadd Chwaraeon

Neuadd Chwaraeon

Dydd Mercher

Nofio am Ddim

Chwarae Meddal

Cwrs Gwyliau

Pêl-droed

Pêl-droed

Pêl-droed

9.30- 11.30am

9am – 12pm

1pm – 4pm

3.30 – 4.30pm

4.30 – 5.30pm

5.30 – 6.30pm

16 ac iau

5 ac iau

7 – 12 oed

4-6 oed

7-9 oed

10-12 oed

Pwll

Neuadd Chwaraeon

Stiwdio

Neuadd Chwaraeon

Neuadd Chwaraeon

Neuadd Chwaraeon

Dydd Iau

Nofio am Ddim

Chwarae Meddal

Pwll wedi ei lenwi ag aer

9.30- 11.30am

9am – 12pm

 2pm – 3pm

16 ac iau

5 ac iau

16 ac iau

Pwll

Neuadd Chwaraeon

Pwll

Dydd Gwener

Nofio am Ddim

Chwarae Meddal

Chwarae Meddal

9.30 – 11am

9am – 12pm

1pm – 3pm

16 ac iau

5 ac iau

5 ac iau

Pwll

Neuadd Chwaraeon

Neuadd Chwaraeon

Am fanylion pellach ynghylch prisoedd ac amseroedd y gweithgareddau, ewch i dudalen amserlen eich canolfan, dewiswch dab tudalen ‘Gweithgareddau Plant’ a dyddiadau gwyliau’r ysgol i weld yr hyn sydd ar gael, a gadewch iddynt fod yn bwy bynnag y dymunant fod y gwyliau hyn yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain.

 

Archebwch Nawr 

Peidiwch oedi – cyntaf i’r felin fydd hi. Galwch draw neu cliciwch yma i gadarnhau lle i’ch plentyn heddiw.

Gobeithiwn eich gweld chi yno.