Gadewch i’r plant weddnewid eu hunain yr haf yma yn eich canolfan hamdden Better leol. Os ydyn nhw am sblasio fel siarcod, troelli fel tylwyth teg, neu chwythu fel dreigiau, gadewch iddyn nhw ryddhau rhywfaint o egni, gwneud ffrindiau, rhoi cynnig ar gampau newydd, a chael llawer o hwyl – y cyfan yng ngofal ein staff cymwys a chroesawgar.

 

 

 

 

 

 

 

Amserlen hanner tymor plant

Wythnos 1 – 24 GORFFENNAF

 

Enw’r Dosbarth

Amser

Grŵp Oedran

Lleoliad

Dydd Llun

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Chwarae Meddal

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

10.00-12.00

11.00-13.00

13.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Pob oed

8-12 oed

Plant dan 5 oed

5 oed+

5 oed+

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Mawrth

Parth Plant

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

9.30-11.00

10.00-12.00

11.00-13.00

15.00-15.30

15.30-16.00

5 oed+

Pob oed

8-12 oed

5 oed+

5 oed+

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Mercher

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Egnïeg

Trampolinio

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

10.00-12.00

11.00-13.00

13.30-14.30

15.00-16.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Pob oed

8-12 oed

11-13 oed

8 oed+

5 oed+

5 oed+

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Ystafell Ffitrwydd

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Iau

Parth Plant

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

9.30-11.00

10.00-12.00

11.00-13.00

15.00-15.30

15.30-16.00

5 oed+

Pob oed

8-12 oed

5 oed+

5 oed+

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Gwener

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

10.00-12.00

11.00-13.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Pob oed

8-12 oed

5 oed+

5 oed+

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Sadwrn

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Dydd Sul

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Wythnos 2 – 31 GORFFENNAF

 

Enw’r Dosbarth

Amser

Grŵp Oedran

Lleoliad

Dydd Llun

Nofio Am Ddim

Cwrs Ffitrwydd yn eich Arddegau

Chwarae Meddal

10.00-12.00

12.30-13.30

13.30-15.00

Pob oed

14-16 oed

Dan 5 oed

Pwll Nofio

Ystafell Ffitrwydd

Neuadd Chwaraeon

Dydd Mawrth

Parth Plant

Nofio Am Ddim

9.30-11.00

10.00-12.00

5 oed+

Pob oed

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Dydd Mercher

Nofio Am Ddim

Cwrs Ffitrwydd yn eich Arddegau

Egnïeg

Trampolinio

10.00-12.00

12.30-13.30

13.30-14.30

15.00-16.00

Pob oed

14-16 oed

11-13 oed

8 oed+

Pwll Nofio

Ystafell Ffitrwydd

Ystafell Ffitrwydd

Neuadd Chwaraeon

Dydd Iau

Parth Plant

Nofio Am Ddim

Pêl-droed i Blant Iau 

Pêl-droed i Blant Iau

9.30-11.00

10.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

5 oed+

Pob oed

4-6 oed

7-9 oed

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Neuadd Chwaraeon

Neuadd Chwaraeon

Dydd Gwener

Nofio Am Ddim

10.00-12.00

Pob oed

Pwll Nofio

Dydd Sadwrn

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Dydd Sul

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Wythnos 3 – 7 AWST

 

Enw’r Dosbarth

Amser

Grŵp Oedran

Lleoliad

Dydd Llun

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Cwrs ffitrwydd yr Arddegau

Chwarae Meddal

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

10.00-12.00

11.00-13.00

12.30-13.30

13.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Pob oed

8-12 oed

14-16 oed

Dan 5’s

5 oed+

5 oed+

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Ystafell Ffitrwydd

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Mawrth

Parth Plant

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

9.30-11.00

10.00-12.00

11.00-13.00

15.00-15.30

15.30-16.00

5 oed+

Pob oed

8-12 oed

5 oed+

5 oed+

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Mercher

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Cwrs ffitrwydd yn eich Arddegau

Egnïeg

Trampolinio

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

10.00-12.00

11.00-13.00

12.30-13.30

13.30-14.30

15.00-16.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Pob oed

8-12 oed

14-16 oed

11-13 oed

8 oed+

5 oed+

5 oed+

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Ystafell Ffitrwydd

Ystafell Ffitrwydd

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Iau

Parth Plant

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

9.30-11.00

10.00-12.00

11.00-13.00

15.00-15.30

15.30-16.00

5 oed+

Pob oed

8-12 oed

5 oed+

5 oed+

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Gwener

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Cwrs ffitrwydd yn eich Arddegau

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

10.00-12.00

11.00-13.00

12.30-13.30

15.00-15.30

15.30-16.00

Pob oed

8-12 oed

14-16 oed

5 oed+

5 oed+

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Ystafell Ffitrwydd

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Sadwrn

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Dydd Sul

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Wythnos 4 – 14 AWST

 

Enw’r Dosbarth

Amser

Grŵp Oedran

Lleoliad

Dydd Llun

Nofio Am Ddim

Chwarae Meddal

10.00-12.00

13.30-15.00

Pob oed

Dan 5 oed

Pwll Nofio

Neuadd Chwaraeon

Dydd Mawrth

Parth Plant

Nofio Am Ddim

9.30-11.00

10.00-12.00

5 oed+

Pob oed

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Dydd Mercher

Nofio Am Ddim

10.00-12.00

Pob oed

Pwll Nofio

Dydd Iau

Parth Plant

Nofio Am Ddim

Pêl-droed i Blant Iau

Pêl-droed i Blant Iau

9.30-11.00

10.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

5 oed+

Pob oed

4-6 oed

7-9 oed

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Neuadd Chwaraeon

Neuadd Chwaraeon

Dydd Gwener

Nofio Am Ddim

Sboncen i Blant Iau 

10.00-12.00

12.00-13.00

Pob oed

8 oed+

Pwll Nofio

2 Gwrt Sboncen

Dydd Sadwrn

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Dydd Sul

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Wythnos 5 – 21 AWST

 

Enw’r Dosbarth

Amser

Grŵp Oedran

Lleoliad

Dydd Llun

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Chwarae Meddal

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

10.00-12.00

11.00-13.00

13.30-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Pob oed

8-12 oed

Dan 5’s

5 oed+

5 oed+

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Mawrth

Parth Plant

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

9.30-11.00

10.00-12.00

11.00-13.00

15.00-15.30

15.30-16.00

5 oed+

Pob oed

8-12 oed

5 oed+

5 oed+

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Mercher

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Egnïeg

Trampolinio

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

10.00-12.00

11.00-13.00

13.30-14.30

15.00-16.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Pob oed

8-12 oed

11-13 oed

8 oed+

5 oed+

5 oed+

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Ystafell Ffitrwydd

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Iau

Parth Plant

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

9.30-11.00

10.00-12.00

11.00-13.00

15.00-15.30

15.30-16.00

5 oed+

Pob oed

8-12 oed

5 oed+

5 oed+

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Gwener

Nofio Am Ddim

Gwersyll Amlgamp (cwrs 5 diwrnod)

Gwersi Nofio – Ton 1

Gwersi Nofio – Ton 2

10.00-12.00

11.00-13.00

15.00-15.30

15.30-16.00

Pob oed

8-12 oed

5 oed+

5 oed+

Pwll Nofio

Pwll Nofio / Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Pwll Nofio

Dydd Sadwrn

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Dydd Sul

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Wythnos 6 – 28 AWST

 

Enw’r Dosbarth

Amser

Grŵp Oedran

Lleoliad

Dydd Llun

Nofio Am Ddim

Chwarae Meddal

10.00-12.00

13.30-15.00

Pob oed

Dan 5’s

Pwll Nofio

Neuadd Chwaraeon

Dydd Mawrth

Parth Plant

Nofio Am Ddim

9.30-11.00

10.00-12.00

5 oed+

Pob oed

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Dydd Mercher

Nofio Am Ddim

Sboncen i Bobl Ifanc 

Egnïeg

Trampolinio

10.00-12.00

12.00-13.00

13.30-14.30

15.00-16.00

Pob oed

8 oed+

11-13 oed

8 oed+

Pwll Nofio

2 Gwrt Sboncen

Ystafell Ffitrwydd

Neuadd Chwaraeon

Dydd Iau

Parth Plant

Nofio Am Ddim

Pêl-droed i Blant Iau 

Pêl-droed i Blant Iau 

9.30-11.00

10.00-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

5 oed+

Pob oed

8-12 oed

4-6 oed

7-9 oed

Neuadd Chwaraeon

Pwll Nofio

Neuadd Chwaraeon

Neuadd Chwaraeon

Dydd Gwener

Nofio Am Ddim

10.00-12.00

Pob oed

Pwll Nofio

Dydd Sadwrn

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Dydd Sul

Nofio Am Ddim

14.00-15.00

Pob oed

Pwll Nofio

Am fanylion pellach am brisiau ac amseroedd y gweithgareddau, ewch i dudalen amserlen eich canolfan, dewiswch y tab ‘Gweithgareddau Plant’ a dyddiadau eich gwyliau ysgol i weld yr hyn sydd ar gael, a gadewch i'ch plant fwynhau eu hunain yn ystod y gwyliau yng Nghanolfan Hamdden Trelái.

Peidiwch oedi – cyntaf i’r felin fydd hi. Galwch heibio neu cliciwch yma cliciwch yma i gadarnhau lle i’ch plentyn heddiw.

Gobeithio y gwelwn chi yno!