Mae canolfannau hamdden Better Caerdydd nawr yn darparu Porthol sy’n eich helpu i ddilyn cynnydd eich plentyn mewn gwersi nofio.

Lansiodd y Porthol ddydd Llun 13 Mawrth gyda 115 o bobl yn cofrestru yn y 24 awr cyntaf!

Mae’n hawdd sefydlu cyfrif, cofrestrwch gan ddefnyddio eich rhif cod unigryw. Yna byddwch yn gallu mewngofnodi i gael gwybodaeth a’r diweddaraf yn uniongyrchol gan eich hyfforddwr nofio.

Gallwch hefyd:

  • Archebu gwersi
  • Talu ar-lein
  • Cael un cyfrif ar gyfer mwy nag un plentyn

Ewch i’r Porthol ac archebwch eich gwersi heddiw!

 

EWCH I'R PORTHOL