Mae Juliette Dickinson, y Cyfarwyddwr Rhanbarthol dros Gymru a'r De-orllewin, wedi cwblhau camp gorfforol a phersonol arbennig, Her Nofio Un Diwrnod Scilly. Yn ansicr ynghylch nofio mewn dŵr agored yn flaenorol, daeth Juliette dros ei hofnau drwy nofio mewn llynnoedd ac afonydd yn y lle cyntaf ac mae bellach wedi nofio 15k mewn chwe sesiwn yn Ynysoedd Scilly rhwng ynysoedd St Mary's, St Agnes, Samson, Bryher, Tresco a St Martins.

Dywedodd Juliette: “Mae’n ffordd arbennig o brofi’r ynysoedd hyn. Trwy nofio mewn podiau gyda chriw diogelwch gwych a chymorth caiacau, mae hwn wedi bod yn un o'r digwyddiadau gorau rwyf erioed wedi bod yn rhan ohono".