Canllaw Gorchudd Wyneb Diweddaraf | Latest Face Covering Guidance

Yn dilyn y diweddariad diweddaraf @Welshgovernment, o Ddydd Llun 14 Medi ymlaen mae angen gorchuddion wyneb yn ôl y gyfraith ym mhob man y tu mewn i’r ganolfannau pryd nad ydynt yn cymryd rhan mewn gweithgaredd corfforol egnïol. Dewch â'ch mwgwd i helpu i'ch cadw chi ac eraill yn ddiogel

Following the latest update form the Welsh Government, from Monday 14th September onwards we need face coverings according to the law everywhere inside the Centre when they are not taking part in an active physical activity. Please bring your mask to help you and others stay safe.