Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod gwaith adnewyddu sydd mawr ei angen bellach wedi dechrau yng Nghanolfan Hamdden y Gorllewin, Better.

Dros yr wythnosau nesaf, caiff ardal y gampfa ei thrawsnewid yn gampfa fodern a deinamig. Mae gwaith uwchraddio yn mynd rhagddo i ardal y dderbynfa a bydd ciosg hunan wasanaeth i leihau amseroedd aros.

Felly, yn ystod y gwaith, bydd rhai mân newidiadau i wasanaethau yn y ganolfan i gadw mewn cof:

 

ARDAL Y DDERBYNFA:

Bydd desg bresennol y dderbynfa ar gau yn ystod gwaith adnewyddu ac mae derbynfa dros dro wedi agor yn ardal weini’r caffi.  Felly, bydd y caffi ar gau yn ystod y gwaith.   Er hynny, mae lluniaeth ar gael o’r peiriannau bwyd.

NEWIDIADAU I RAGLEN Y DOSBARTHIADAU FFITRWYDD:

Mae campfa dros dro sy’n cynnwys rhywfaint o offer ar gael yn y stiwdio yn ystod y gwaith adnewyddu.   Bydd amserlen y dosbarthiadau ffitrwydd yn newid am gyfnod er mwyn darparu’r gampfa dros dro.   Yn ystod y cyfnod hwn, bydd dosbarthiadau ffitrwydd yn y stiwdio yn cael eu cynnal yn y brif neuadd. Mae modd gweld y rhaglen ddiwygiedig ar ein hamserlen.

 

Mae arwyddion wedi’u gosod yn y lleoedd perthnasol i’ch cyfeirio fel y bo’n briodol.  Rydym ni’n bwriadu amharu cyn lleied â phosibl yn ystod y gwaith, ac rydym ni’n addo y bydd yn werth yr aros.

Gwiriwch ein tudalen ailwampio i gael gwybod y diweddaraf.