Mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, cyffrous yw dweud wrthych fod y gampfa newydd yng Nghanolfan Hamdden Better Llanisien bellach ar agor.

Rydyn ni wedi gosod offer Technogym newydd sbon ac rydyn ni wedi gweddnewid y gampfa’n gyfleuster modern a deinamig.   I gael gweld y gwelliannau diweddar, siaradwch ag aelod o staff a fydd yn falch o ddangos y lle i chi.

Rydyn ni’n parhau i uwchraddio rhannau eraill o’r ganolfan yn rhan o’r cam cyntaf o’r gwaith adnewyddu. Felly, tra ein bod wrthi ar y gwaith adnewyddu, dyma roi gwybod eto’r trefniadau dros dro y i gadw mewn cof:

NEWIDIADAU I RAGLEN Y DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

Bydd gwaith yn cael ei gynnal i adnewyddu’r hen gampfa’n stiwdio.   Felly, rydyn ni wedi adleoli ein dosbarthiadau ffitrwydd yn y brif neuadd, yr ystafell gymunedol a stiwdio 1 yn ystod y gwaith.

Mae modd gweld y rhaglen ddiwygiedig ar ein hamserlen.

CAWODYDD, YSTAFELLOEDD NEWID , TAI BACH A’R FFORDD I MEWN I’R PWLL NOFIO

Rydyn ni’n gweddnewid yr ystafelloedd newid yn fannau gwlych a sych ar wahân.

Mae’r ystafelloedd newid i ddynion ar gau tra bod y cam cyntaf o’r gwaith adnewyddu’n parhau. Mae cyfleusterau cawod a newid i ddynion mewn rhan o’r mannau newid i fenywod presennol, ac mae paredau preifatrwydd wedi’u codi. Rhaid i ddynion ddefnyddio’r toiledau gyferbyn â’r dderbynfa, a mynd i’r pwll nofio drwy’r ystafell cymorth cyntaf.

YSTAFELL NEWID A CHAWODYDD I FENYWOD

Mae’r man yn yr ochr sych o’r ystafelloedd newid i fenywod wedi cael ei lleihau er mwyn ei gwneud yn bosibl i ddynion yn unig ddefnyddio rhai cawodydd a chuddyglau newid dros dro. Mae paredau preifatrwydd wedi’u codi er mwyn eu rhannu’n gyfan gwbl. Mae toiledau’r merched a’r ffordd i’r pwll nofio i ferched heb newid.

Pan fo cam un wedi’i gwblhau, bydd cyfleusterau i ddynion a menywod ar wahân ar agor i'w defnyddio.   Yn rhan o gam dau, bydd yr ystafelloedd newid presennol i fenywod yn cael eu hadnewyddu yn gynnar ym mis Rhagfyr 2017 a chaiff y lle ei weddnewid yn ystafelloedd newid sych i ddynion a menywod.

Mae arwyddion wedi’u gosod yn y lleoedd perthnasol i’ch cyfeirio fel y bo’n briodol.  Rydym ni’n bwriadu amharu cyn lleied â phosibl yn ystod y gwaith, ac rydym ni’n addo y bydd yn werth yr aros.

CYSYLLTU Â NI

Ymddiheurwn ymlaen llaw am unrhyw anghyfleustra y gallai’r newidiadau eu hachosi ac os oes unrhyw ymholiad gennych, cysylltwch ag aelod o’r tîm yng Nghanolfan Hamdden Llanisien drwy ffonio 02920 762411 neu drwy anfon e-bost.

Dymuniadau Gorau,

 

Anthony Hayes

Rheolwr Cyffredinol

Better, Canolfan Hamdden Llanisien